Ambalaj ve Ekoloji

2006-10-03 10:51:00

Ambalaj ve Ekoloji Endüstriyel üretimin çevreye verdiği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek gereklidir. Ancak bu durumda bir seçim ve ayrım yapma zorunluluğu doğmaktadır. Göreli olarak birine göre diğerine seçmek veya ayırmak gibi güç ve karmaşık bir sorun ortaya çıkmaktadır. Burada endüstri ve çevrecileri karşı karşıya getirmekte ve tartışmaya itmektedir. Ancak bir ayrıma gitmek de zorunludur. Çünkü tüketim sonrası çevreye etkisi az gibi görülen bir ambalajın; hammadde üretim aşamasında zararlı etkileri ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde “yaşam süreci” terimi ön plana geçmiştir. “beşikten-mezara” olarak ifade edilen bu kavram, ambalajın tüm aşamalarındaki çevre etkilerini kapsamaktadır. Ancak etkileri analizle ölçmek ve değerlendirmek oldukça güç bir iştir. Bu amaçla geliştirilen bilgisayar programları ile tarafsız enstitüler tarafından yapılan araştırmalar hızla sürdürülmektedir. Devamı

Ambalaj ve Enerji

2006-10-03 10:36:04

Ambalaj ve Enerji Ambalaj malzemeleri üretiminde yoğun enerji kullanılmaktadır. Örneğin cam alüminyum izabe sanayiidir. Plastik ambalajlar ise petrol kökenlidir. Ambalaj, üretici ve tüketicisini çevre konusunda eğitilmesi ve yönlendirilmesi, artık hammaddeden başlayarak, tüketim sonrası atık değerlendirmede dahil olmak üzere tüm bir yaşam süreci içindeki etkileri tartışılmaktadır. Çeşitli ambalajların çevre ile ilişkileri çok yönlüdür. Ekolojik, ekonomik ve endüstriyel birçok faaliyeti kapsamaktadır. EKONOMİ Düşük maliyet             EKOLOJİ Düşük maliyet           Ambalaj Pazarlama enerji Ambalaj sistemi   hammadde Üretim Koruma hava/su Dağıtım   Kirlilik Atık Üretim              Atık Ambalaj Çevre İlişkileri Yukarıda verilen ilişkiler üretimden, tüketim sonrasına kadar olan bir yaşam sürecini kapsadığı görülmektedir. Ambalajın Yaşam Süreci Analizleri Ambalaj “yaşam süreci analizleri”(yasa) ortaya yeni atılan bir kavramdır. Herhangi bir ürün veya işlemin hammadde elde edilişinden, tüketim veya yeniden kullanımı dahil olmak üzere, çevreye getirdiği yüklerin araştırılmasıdır. Çevre etkileri; hammadde ve enerji tüketimi, hava/su ve toprak gibi çevre unsurlarına atık değerleri olarak belirlenmektedir. Bütün bu ilişkiler ambalajın üretiminden tüketim sonrasına kadar olan süreci kapsar. Örneğin cam ambalajda dönüşlü ve dönüşsüz tüketim sistemleri bulunmaktadır. Tek yönlü olan dönüşümsüz ambalajlarda üretim maliyetleri ve kaynak tüketimi her ambalaj için geçerlidir. Ancak dönüşlü ambalajda tüm üretim girdileri dönüş sayısına bölünür. Bu durumda yalnızca ulaştırma ve temizleme girdileri için harcanan enerji ve temizlik malzemelerinin getirdiği çevre yükleri vardır. Cam ambalajda dönüş sayısını 10–25 ar... Devamı

Enerji Ambalaj Ekolojik Dengeleri

2006-10-03 10:36:03

Enerji Açısından Ambalaj Ekolojik Dengesi Endüstriyel üretim atıkların çevreye verdiği olumsuz etkiler artık doğanın çevre dengesini bozar hale gelmiştir. Günümüzde çevre atıklarından kurtulmak için geliştirilen, arıtma, geri dönüşüm ve yeniden kullanma gibi yöntemlerin yeterli olmayacağı ortaya çıkmıştır. Bu durumda yeni arayışlar ve daha kalıcı çözümler geliştirilmektedir. Son zamanlarda ortaya atılan kavram “çevre-denge” etkileridir. Endüstriyel ürünlerin yaşam sürecinde, çevre ile olan ilişkileri her aşamada incelenerek, çevreye getirdiği toplam yük etkileri değerlendirilmektedir. Ekolojik denge, çalışmalarının özünde; “çevreyi daha az etkileyen malzeme ve teknolojilerin seçimi” ana ilkesi bulunmaktadır. Çünkü bugüne kadar öngörülen yöntemler tüketim sonrası veya kirlenme olduktan sonra meydana gelen etkiyi azaltmak yönündedir. Ambalaj malzemesi ve ambalajlı ürün “çevre-denge” etkileri yönünden incelendiğinde ilginç sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ancak araştırmalar oldukça yenidir ve bulgular yeterince ortaya konmamıştır. Ambalajın çevreye etkisini azaltmak ve çevre uyumlu ambalajlar üretmek için aşağıdaki ilkeler öngörülebilir: -       Hammaddeden başlayarak, pazarlama, tüketim ve kullanım süreci boyunca çevre etkilerini azaltan tasarım ve üretim yöntemlerinin seçilmesi, -       Ambalajın, çevre dengesi tüm bir sistem içerisinde düşünülmelidir. Çünkü üretim ve tüketimin her aşamasında bir çevre yükü söz konusudur. -        Denge alanı içinde her aşamada toprak/hava/su kirlenmesi yaratacak katı, sıvı ve gaz atıklarının yanında ambalajın kendi katı atıklarından doğan yükler söz konusudur.... Devamı

Ambalajda Geri Dönüşüm Yararları

2006-10-03 10:36:02

Geri dönüşümün yararlarını sıralarsak: -Doğal kaynaklarımız korunur. Kullanılmış ambalaj ve benzeri değerlendirilebilir atıkların bir hammadde kaynağı olarak kullanılması, yerine kullanıldığı malzeme için tüketilmesi gereken hammaddenin veya doğal kaynağın korunması gibi önemli bir tasarrufu doğurur. Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. -Enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm sırasında uygulanan fiziksel ve kimyasal işlem sayısı, normal üretim işlemlerine göre daha az olduğu için, geri dönüşüm ile malzeme üretilmesinde önemli bir enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm ile tasarruf edilen enerji miktarı atık cins ve bileşimine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin bir alüminyum kutunun geri dönüşümü ile %90, kağıdın geri dönüşümü ile %60 oranında enerji tasarrufu sağlandığı birçok uzman tarafından ifade edilmektedir. -Atık miktarı azalır. Geri dönüşüm sayesinde çöplüklere daha az atık gider ve buna ek olarak bu atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır, çünkü artık daha az çöp alanı ve daha az enerji gerekmektedir. -Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar Geri dönüşüm sayesinde hammaddelerin azalması ve doğal kaynakların tükenmesi önlenecek, böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır... Devamı

Ambalajda Geri Dönüşüm Aşamaları

2006-10-03 10:36:01

Geri Dönüşüm Süreci : Tekrar kullanılabilir ambalaj atıklarının (cam, metal, plastik ve kağıt/karton) diğer atıklar ile karıştırılmadan temiz bir şekilde ayrı olarak biriktirilmelidir. . Ayrı olarak biriktirilen bu atıklar, çöple karışmadan temiz bir şekilde belediyeler tarafından uygun araçlar kullanılarak ayrı toplanır. . Kaynağında ayrı toplanan bu atıklar ayırma tesislerinde cinslerine göre (cam, metal, plastik, kağıt/karton olarak) sınıflandırılır. Bu üç işlem geri kazanım olarak tanımlanmaktadır. . Geri kazanılan atıklar tekrar işlenmek ve değerlendirilmek üzere geri dönüşüm işletmelerine sevk edilir. Geri dönüşüm işlemi her malzeme türü için farklı işlemlerden oluşur. . Geri dönüşüm işlemi çoğu kez önemli ölçüde ekonomik ve çevre kazançları oluşturur.... Devamı

Ambalajda Geri Dönüşebilen Malzemeler

2006-10-03 10:36:00

Geri Dönüşümü Yapılabilen Ambalaj  Malzemeleri   Günlük yaşamımızda yoğun olarak kullandığımız ve geri dönüştürülebilir nitelikli ambalaj malzemeleri şunlardır Metal Ambalajlar: Metal yeryüzü tabakasını oluşturan çeşitli minerallerin işlenerek saflaştırılması sonucunda üretilir. Metaller değişik element ve elementlerin bileşiminden oluşurlar ve bu elementlerin adı ile anılır. Ambalaj endüstrisinde en çok kullanılan metaller teneke ve alüminyumdur. Günlük hayatımızda sık olarak kullandığımız yağ tenekeleri, konserve kutuları ve meşrubat kutuları metal ambalajlara örnek olarak verilebilir. Metallerin geri dönüştürülmesi ile her çeşit metal malzeme üretilebilir. Cam Ambalajlar: Cam ambalaj bilinen en eski ambalaj maddelerinden biridir. Camın hammaddesi silisli kumdur. Cam silis kumunun çeşitli katkı maddeleri ile birlikte yüksek sıcaklıklarda eritilerek şekillendirilmesinden meydana gelir. Cam ambalajlar içine konulan ürünün görülebilmesi nedeni ile tercih edilen bir ambalaj çeşididir. Cam şişe ve kavanozların önemli bir hammadde kaynağı kullanılmış cam şişe ve kavanozlardan oluşmaktadır. Bu nedenle cam şişe ve kavanozların geri kazanımına yardımcı olmak için cadde ve sokaklardaki cam kumbaraları kullanılmalıdır. Bu şekilde toplanan cam şişeler kırılır, yıkama ve öğütme işlemlerinden sonra cam fırınlarına yüklenir. Diğer taraftan çoğu kez kahverengi renkte olan depozitolu şişeler ise temizlenerek tekrar doldurulur. Camın geri dönüşümü ülkemizde çok uzun yıllardır yapılmakta olup yaklaşık her üç şişeden biri geri kazanılabilmektedir Yeni cam ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş cam kullanılarak büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir. Kağıt ve Karton Ambalajlar: Kağıt ve karton en çok kullanılan ambalaj malzemesi türüdür. Değerlendirilebilir nitelikli atıkların yarısından fazlasını kağıt ve karton oluşturmaktadır. Kağıdın hammaddesini selüloz adı verilen madde oluşturur. Selüloz son derece kıymetli bir madde olup kaynağı ormanlarımız ve özel yetiştir... Devamı

Ambalajda Geri Dönüşüm

2006-10-03 10:16:01

Cam, metal, plastik, kağıt/karton gibi değerlendirilebilir gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler. Bu atıkların bir takım işlemlerden geçirildikten sonra ikinci bir hammadde olarak üretim sürecine sokulmasına “Geri Dönüşüm” denir. Bu süreç her bir atık türü için malzemenin cins ve niteliğine göre farklılık gösterir.   Geri kazanım terimi ise tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da içerdiği için biraz daha geniş kapsamlıdır. Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesi işlemlerinin bütünü “Geri Kazanım” olarak adlandırılır. Geri dönüştürülebilir atıklardan yeni ürün ve malzemeler üretmek için en temel konu bu atıkların oluştukları kaynakta temiz ve türlerine göre ayrılmış olarak biriktirilmesidir. Değerlendirilebilir atıklar diğer atıklar ile karıştırılırsa kirleneceği için elde edilecek yeni ürünün kalitesi düşük olur. Bu nedenle geri dönüştürülebilir atıklar, diğer atıklardan yani çöplerden ayrı ve temiz olarak toplanmalıdır. Devamı

Ambalaj Nedir

2006-10-03 10:16:00

Ambalaj Nedir ?   Ambalaj, içine konulan ürünü en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını ve taşınmasını kolaylaştıran, istediğimiz miktarda ürünü saklayabildiğimiz çağdaş yaşamın önemli parçası olan değerli bir malzemedir. Ambalaj sayesinde gıda maddeleri çok daha uzun süreler korunur, böylece israf edilmesini önlenir. Bu yüzden gelişmiş ülkelerde, gıda maddelerinin israflarını önlemek için, ambalaj maddesi daha çok kullanılmakta ve bu nedenle gıda maddeleri daha uzun süreler korunabilmektedir .   -Ambalaj korur, -Ambalaj bozulmayı önler, -Ambalaj maliyeti azaltır, -Ambalaj ürünün kurcalanmasını önler, -Ambalaj koruyucu tedbirdir, -Ambalaj hayatı kolaylaştırır. Devamı

İlginç Ambalaj Tasarım Örnekleri

2006-10-03 12:36:00

İnternette dolaşırken tesadüfen gördüğüm bazı ilginç ambalaj tasarım resimlerini yukarıya ekledim. İlginç ve yaratıcılık dolu tasarımlar. Umarım hoşunuza gider.                         ... Devamı

Ambalaj İle İlgili Yönetmelikler

2006-09-29 13:52:00

  Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği Bu Yönetmelik, kullanılan malzemeye (plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit ve benzeri) ve kaynağına (evsel, endüstriyel, ticari, işyeri) bakılmaksızın ülke içinde piyasaya sürülen bütün ambalajları ve ambalaj atıklarını kapsar. Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme  Yönetmeliği Bu Yönetmelik, beşeri tıbbi ürünlerin ambalajlarında ve prospektüslerinde /hasta bilgilendirme broşürlerinde bulunması zorunlu asgari bilgiler ve şartlar ile bu ürünler için ruhsat başvurusunda bulunan ve/veya ruhsat verilmiş olan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Yetkilendirme Yönetmeliği Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Gıda Ambalajı üretimi yapan işyerlerinde görev alacak, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak ODA üyesi makina ve endüstri mühendislerine TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından Gıda Ambalajı Sorumlu Müdür belgesi verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenler. Çevre Denetimi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin her aşamasından atıkların nihai bertarafına kadar çevrenin korunması için çevre denetiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.... Devamı

Vergi Takvimi 2006/Eylül

2006-09-29 13:17:00

  01/09/2006 07/09/2006 Ağustos 2006 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi 01/09/2006 11/09/2006 16-31 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi 01/09/2006 11/09/2006 16-31 Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 01/09/2006 15/09/2006 Ağustos 2006 KKDF Kesintilerinin Bildirimi ve Ödemesi 01/09/2006 15/09/2006 Ağustos 2006 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 01/09/2006 15/09/2006 Ağustos 2006 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 01/09/2006 15/09/2006 Ağustos 2006 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi 01/09/2006 15/09/2006 Ağustos 2006 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 01/09/2006 15/09/2006 Ağustos 2006 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 01/09/2006 20/09/2006 Ağustos 2006 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı 01/09/2006 20/09/2006 Ağustos 2006 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 01/09/2006 20/09/2006 Ağustos 2006 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi 01/09/2006 20/09/2006 Ağustos 2006 Dönemine Ait Belediyeye Ödenecek Vergilerin (Haberleşme Vergisi Hariç) Beyanı ve Ödemesi 01/09/2006 20/09/2006 Ağustos 2006 Dönemine Ait KDV Beyanı 01/09/2006 20/09/2006 Ağustos 2006 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı 01/09/2006 20/09/2006 Ağustos 2006 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgi... Devamı

Mevzuata İlişkin Püf Noktalar

2006-09-29 12:17:01

   Mevzuata ilişkin işinize yarayacak bazı Püf Noktalar ..! * İşsizlik sigortası yabancı uyruklu işçilerden kesilmez. Ancak ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkelerin işçilerinden kesilir. (ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İsviçre, İngiltere, İsveç, Libya, Hollanda, Norveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya) * İşyerinizde ilk defa sigortalı işçi çalıştırmaya başlıyorsanız SSK işyeri sicil numarası aldıktan sonra 30 gün içinde işçi girişlerinizi SSK ya veriniz. * İlk defa işyeri bildirgesi verdiğinizde; bildirgede işe girişini yazdığınız  işçi sayısı kadar işçi girişi yapınız. Fazla işçiler için  SSK idari para cezası kesmektedir. Dikkat ediniz.   * Ticari defterlerlerinizi işe başlama tarihinden önce tastik ettiriniz. * Gecikme cezalarında hesap yapılırken ay değil 30 gün dikkate alınır. * Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranların üstünde özürlü ve eski hükümlü ve terör mağduru çalıştıran işverenlerin kontenjan fazlası işçiler için özürlü ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran veya çalışma gücünü yüzde seksenden fazla kaybetmiş özürlüyü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin yüzde ellisini kendisi, yüzde ellisini Hazine öder. (4857 Sayılı Yeni İş Kanunu md.30) * Fazla Çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. 4857/41 31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/6666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin 2202/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin eki I sayılı listenin sonunda yer alan ve katma değer vergisi uygulamasında öteden beri geçerli bulunan perakende teslimin tanımı 1.1.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “...teslimi yapılan ürünlerin aynen ve... Devamı

İlk Defa İşçi Çalıştırıyorsanız SSK Yapmanız Gerekenler

2006-09-29 12:17:00

* Eğer ilk defa işyeri sicil numarası alıyorsanız: 4958 Sayılı Yeni Kanun: "MADDE 26.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci  maddesinin birinci fıkrasında yer alan "işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce" ibaresi,  " en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte" şeklinde değiştirilmiş..." Bunun için hangi sigorta bölge müdürlüğü alanına girdiğinizi bilmeniz gerekmektedir.   * Eğer ilk defa işyeri sicil numarası alıyorsanız: İşyeri sicil numarasını aldıktan sonra işçi girişlerinizi otuz gün içerisinde ilgili sigorta bölge müdürlüğüne vermeniz gerekmektedir.   * Daha önceden işyeri sicil numaranız varsa: İşçi girişleriinizi (ilk/tekrar bildirgesi) bir gün önceden ilgili ssk bölge müdürlüğüne vermelisiniz. * İşyerinizi kapattığınızda bir dilekçeyle ilgili SSK bölge müdürlüğüne kapamayı bir dilekçe ile bildiriniz. Ayrıca unutmamak için hemen dilekçe ile birlikte dört aylık sigorta bildirgenizi de veriniz. 4884 sayılı Kanunun 11. maddesi ile işyerini bildirme kuruluş aşamasında ticaret sicili memurluğu tarafından da yapılabilecek. Söz konusu madde aşağıya alınmıştır: "Madde 11. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Şirket kuruluşu aşamasında, sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak sigortalı sayısını beyan eden şirketlerin ticaret sicili memurluklarına yaptıkları bu bildirimler, ticaret sicili memurluklarınca on gün içinde ilgili Kurum ünitesine gönderilir ve bu bildirim, işverence Kuruma yapılmış sayılır. Bildirimin bu süre içerisinde Kuruma gönderilmemesi halinde ilgili ticaret sicili memurluğu hakkında bu Kanunun 140 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca işlem yapılır."   Cezalar: 4958 Sayılı Kanun Madde 51 İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi içerisinde Kuruma (SSK) verilmemesinin cezası: 1-Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için üç aylık asgari ücret tutarında,... Devamı

Neden Karya Ambalaj

2006-09-28 14:35:00

  Ambalaj malzemesi yaptırmak isteyen müşteri için, ambalaj sektöründe çok kaliteli üretim yapan, ilkeli, pek çok firma alternatifi var. Karya Ambalaj 14 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyor.Peki Neden Karya Ambalaj...! , bizimle iş yapan müşterilerimiz pek çok firma içinden bizi seçmekle neler kazanıyor, bu konuda bugüne kadarki ticari prensiplerimiz ve müşteri ilişkilerinden edindiğimiz gözlem ve deneyimlerimiz hakkında sizlere içtenlikle bilgi vermek istedik. Bize göre, Karya Ambalajı tercih eden müşterimiz, 1-Herşeyden önce karşısında; konusuna hakim, müşterinin isteklerini değerlendirip alternatifler üretebilecek bir müşteri temsilcisi bulabilir. 2-İhtiyacınız olan ambalaj malzemesi için, önce ürününüz hakkında bilgi alıp, ürününüzün özelliklerine uygun ağırlık, ebat, dayanıklılık ve en uygun fiyat kombinasyonu için bilgi alabilirsiniz. 3-Şirketinizin hedef pazarı düşünülerek, tüketicinin azami faydayı sağlaması için ambalaj üzerinde bulunması gereken bilgi, yönlendirme, iletişim gibi konularda neler yapılabileceği konusunda değerlendirme alabilirsiniz. 4-Ürününüzü koyacağınız ambalaj aynı zamanda o ürünün ve tabiki firmanızın kartviziti olacaktır. Bu nedenle tasarımının doğru yapılması çok önemlidir. İşte Karya Ambalaj size bu konularda da alternatifler sunacaktır. 5-Firma ve ürününüzün MARKA olabilmesi için Ambalajın öneminin farkındayız. Taşıma, koruma, birarada tutma gibi fonksiyonlarının yanı sıra, üretmekte olduğumuz ambalaj için albenisi yüksek, renk, grafik, logo, yazı biçimi, ambalaj malzemesinin dizaynı, raf yerleştirme sisteminde tüm yüzeylerin ne şekilde kullanılabileceği, firma reklamınızın etkinliği ve en uygun hangi malzemelerin kullanılması gerektiği gibi konularda karşılıklı değerlendirmelerle ortak bir nokta belirleyebilirsiniz. 6-Üretilecek ambalaj malzemesi için, piyasa koşullarına göre çok uygun maliyetleri içeren bir fiyatlandırma politikası ile ödeme koşulları için alternatifler bulabilirsiniz. 7-Planlanan amba... Devamı