Kutu Koli Ambalaj Galerisi

2006-12-17 02:53:00

GALERİ   KARYA AMBALAJ KUTU GRUBU    İZLEMEK İÇİN YUKARIDAKİ LİNKE BASINIZ              Devamı

Sizin Paylaşımlarınız

2006-10-07 15:07:00

                                    Karya      Blog   Karya Ambalaj olarak, bu blogu web sitemizle birlikte oluşturmaktaki amacımız ,sizlere kendimizi tanıtmak, ürünlerimizden örnekler sunmak, müşteri portföyümüzü genişletmek ve ürünlerimizin pazarlanmasında daha geniş kitlelere ulaşabilmemize katkı sağlamaktır.  Karya Ambalaj  hakkında bilgi edinebilmek için  web sitemizi ziyaret edip  ürünlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilir ürün örneklerimizi görebilirsiniz. Firmamız 1991 yılında Ankara' da firma baskılı, siparişe dayalı  Ambalaj malzemeleri üretmek ve pazarlamak  amacıyla kurulmuş , bugüne kadar kesintisiz olarak faaliyetini sürdürmüştür. Şirketimiz İlk Kuruluşundan Bugüne kadarki süre içerisinde  iki ana başlık altında faaliyet göstermiştir; bunlar Plastik ve Kağıt Ambalaj Malzemeleri ile yardımcı malzemelerdir. Türkiye genelinde geniş bir  müşteri portföyüne sahip olan  Şirketimiz  kuruluşundan bugüne kadar müşteri memnuniyetini temel ilke edinmiş ve şirket politikamızı da süreklilik esasına dayandırarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Gerek  Karya Ambalaj Web Sitesi aracılığıyla şirketimizle irtibat kuran müşterilerimizin, gerekse de ambalaj ile ilgili bilgi sahibi olmak amacıyla sitemizi zayaret edenlerin giriş sayıları günden güne artmaktadır. Sitemize giriş yapan ziyaretçilerimizin pek çoğunun sitemize giriş amacı, satın alacağı ürün hakkında bilgi almak, sektördeki pek çok firma arasında karşılaştırmak yapmak, firma iletişim bilgilerini öğrenmektir. Ancak  tüm kullanıcılarımızın beklentilerini tümüyle karşılamak, siteye giriş amaçlarına uygun bilgi ve paylaşımları sunmak her zaman mümkün olmayabilir. Bunun çözümü tüm müşteri ve   ziyaretçilerimizin sitemize geli... Devamı

Karya Ambalajdan Çanta Örnekleri

2006-10-03 13:04:00

KARYA AMBALAJ ÇANTA ÖRNEKLERİ                    Devamı

Ambalaja Ekonomik Bakış

2006-10-03 12:25:01

Ambalaj içine konulan ürünü en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını ve taşınmasını kolaylaştıran, istediğimiz miktarda ürünü saklaya bildiğimiz çağdaş yaşamın önemli bir parçası olan, değerli bir malzemedir. Ambalaj sayesinde gıda maddelerinin çok daha uzun süre korunması sağlanmış olur. Ülkelerin gelişmişlik derecesi, teknolojik gelişmeler ve nüfus artışına paralel olarak  gıda ambalaj atık miktarı da sürekli olarak artmaktadır. Sonuçta her tür tüketim ürünündeki ambalaj malzemesi  miktarının günden güne artması, ambalaj malzemeleri ile tıka basa dolu çöp alanlarının oluşmasına neden olmaktadır. Her şeyden önce ambalaj atıkları, çöp olarak görülmemelidir. Ambalaj atıkları  maddi değer taşımaktadırlar ve ekonomiye kazandırılmaları gerekmektedir. Ekonomik açıdan, göz ardı edilemez bir değer olan ambalaj atıkları, çöp olmaktan çıkarılıp, yeniden değerlendirme yoluna gidilmesi hem ekonomik yönden, hem de çevre kirliliğinin giderilmesi açısından son derece yarar sağlayacaktır. Devamı

Alüminyum Ambalaj ve Geri Dönüşümü

2006-10-03 12:25:00

Alüminyum ve Alüminyum Folyo Alüminyum yeryüzünde oksijen ve silisten sonra en bol bulunan maddelerden biridir. Metal olarak silisyumdan sonra yeryüzünde en bol bulunan metaldir. Alüminyum 1820 yılında keşfedilen ve yeryüzünde %8 oranında bulunan bir metaldir. Dolayısıyla hammaddelerden alüminyum üretimi dünyadaki bugünkü tüketim hızına göre 1000 yıl yetecek kadardır. Alüminyumun yeryüzündeki en önemli hammadde bileşiği boksittir. Alüminyum folyo, gıda korunması özelliğine sahip çok ince tabakalardır. Alüminyum folyo %98 saflıktadır. Jips ve hafif yiyecek paketlemede kullanılan plastik filmlerle karıştırılmamalıdır. Meyve suyu kutuları ve kahve torbaları gibi paketlemede çok ince 5 µm kalınlıkta alüminyum folyo kullanılır. Folyo bu maddeleri uzun süre sağlıklı şartlarda, taze korumak için önemli bir bariyerdir. Sıcaklık toleransından dolayı sıcak ve soğuk işleme tabii tutulabilir. Alüminyum folyo üretmek için, alüminyum külçe, sıcak olarak açılır ve 2 ila 4 mm kalınlığa kadar indirilir. Daha sonra soğuk açma işlemi ile 5 ila 400 µm kalınlığa kadar açılır. Alüminyum Ambalajın Geri Kazanımı Kullanılmış alüminyum ambalajlar katı atık değil, değerli bir malzemedir. Tekrar kazanılması gerekli en önemli maddelerden biridir. Tüm ambalaj malzemeleri üzerinde geri kazanma işareti olmalı ve geri kazanıldığında getirdiği avantajlar belirtilmelidir. Ambalaj atıklarının geri kazanılması bir proje olarak yürütülmektedir. Bazı batılı ülkeler buna “MAVİ MELEK PROJESİ” ismini vermişlerdir. Bu projede ambalaj atıklarının nerede, nasıl, ne zaman ve hangi tür toplama araçları ile toplanacağı, nerede ayrıştırılacağı, geri kazanılan ürünlerin nerelerde değerlendirileceği, tüketicilerin nasıl eğitileceği, tüketicinin görüş ve eleştirileri, e-ambalaj hattının kurulması, toplayıcıların eğitilmesi, sokak toplayıcılarının sisteme nasıl organize edileceği, ambalaj atıklarını toplamanın getireceği yararları, piyasaya sürenlerin, belediyelerin ve toplumun yükümlülükleri ve hed... Devamı

Plastik Türevleri

2006-10-03 12:08:02

Plastik ile ilgili Kısatmaların anlamları PE : Polietilen PVC : polivinilklorür PP : Polipropilen PS : Polistren PET : Polietilentetraftalat HDPE : Yüksek yoğunlukta polietilen LDPE : Düşük yoğunlukta polietilen EPS : Genişletilmiş (köpükletilmiş) polistiren Devamı

Plastik Ambalajın Geri Kazanılmasının Avantajları

2006-10-03 12:08:01

Plastik Ambalajları Geri Kazanmanın Avantajları Türkiye’ deki katı atıklarda plastikler ağırlıkça %5-9, hacimce ise %15-20 oranında çöplerde bulunmaktadır. 1990 lı yıllarda Almanya’ da katı atık içinde plastik miktarı ağırlıkça %30 iken hacimce bu değer %50 idi. Plastikler çöp depolama alanlarında büyük yer işgal etmektedirler. Depolama alanlarının ömrünü kısaltmaktadırlar. Plastikler çöpe atıldığı zaman çürümez, paslanmaz, çözünmez, biyolojik olarak bozulmaz ve doğada bozulmadan uzun yıllar kalır. Bazı plastikler var ki doğada 700 yıl bozulmadan kalabilir. Suyun ve toprağın kirlenmesine neden olur. Sulardaki canlılara zarar verir hatta ölümlerine neden olur. Plastikler geri kazanılıp tekrar kullanıldığında; - Plastik hammadde kaynakları korunur, - Tekrar kullanımı artar, - Depolama alanlarının ömrü uzar, - Yeni iş alanları oluşur, - Atıkların enerjiye dönüşümü artar. Plastikler tekrar kullanıldığında veya işlemek üzere geri kazanıldığında katı atık ve bacadan atılan kirletici miktarı azalır ve enerji kaynaklarının korunması sağlanır. Kullanılmış plastikler geri kazanılıp tekrar üretime sokulduğunda yeni plastikler, yeni montlar, endüstriyel fiberler, iş şapkası, bakkal arabası sapları, okul ve işyeri parçaları, golf ekipmanı, bahçe mobilyası köşe taşları, çöp toplama kutuları, oto yedek parçaları, tenis sapı, su metre kutusu, kovalar, halı malzemesi ve dren boruları gibi yeni plastik ürünleri elde etmek mümkün olduğu halka anlatılmalıdır. Halk plastiklerin geri kazanılabilir malzeme olduğunu bilmelidir. Ancak kullanılmış plastiklerden yeni gıda, içecek ve meşrubat kaplarının üretimi ve bunların kullanımı sakıncalıdır. Çünkü kullanılmış plastiklerin tam olarak temizlenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla kullanılmış plastiklerden elde edilen plastiklerin gıda sektöründe kullanılmaması ile ilgili kanuni düzenleme yapılmalı. 1965 yılında yoğurt kabının ağırlığı 6.5 gram iken bugün 3.5 grama indirilmiştir. Plastik süt şişelerinin 1973 de ortalama ağ... Devamı

Plastik Ambalajın Geri Kazanılması

2006-10-03 12:08:00

Plastik Ambalajın Geri Kazanımı Plastikleri geri kazanmanın temel esası, . Depolama alanlarında katı atık bertaraf ücretinin artması plastikleri geri kazanmayı hızlandırmıştır. Plastikler hafif malzemeler olmakla birlikte hacimsel olarak büyük yer işgal ettikleri için depolama alanlarının ömrünü kısaltmaktadır. Son yıllarda çeşitli ülkelerde depolama alanlarına uygulanan vergilendirme veya birim ton başına bertaraf ücreti geri kazanmayı hızlandırmıştır. . Plastik madde üretiminde orijinal maddelerin yanında geri kazanılan ürünlerinde kullanılmasının zorlanması plastikleri geri kazanmayı geliştirmiştir. Hala geri kazanılan plastiklerin ücreti orijinal plastiklerin fiyatlarından daha yüksektir. . Geri kazanılmış plastikten yapılmış ürünlere pazar talebinin teşvik edilmesi ile plastiklerin geri kazanılmasını hızlandırmıştır. . OPED tarafından petrole yapılan zamlar plastiklerin geri kazanılmasını hızlandırmıştır. Plastikleri geri kazanmaya başlamadan önce, -Katı atık içindeki geri kazanılabilir plastik miktarı önceden tespit edilmelidir, -Plastiklerin oluştuğu kaynaklar, miktarları ve türleri önceden tespit edilmelidir, -Geri dönüşümün, taşıyıcılarla, çalışanlarla, satın alıcılarla, halkla birlikte yapıldığı unutulmamalıdır. Bu konuda ilgililere yeterli eğitim verilmelidir. 20 şer dakikalık eğitim seminerleri verilmelidir . -Toplayıcıların ve halkın plastikleri tanımaları konusunda yeterli eğitimi almaları sağlanmalıdır, - Bu bilgiler temel oluşturularak bir izleme programı hazırlanmalıdır, - Toplanan malzemelerin nerelere satılacağı önceden planlanmalıdır. Aksi durumda toplama yapmanın bir anlamı yoktur, -Plastikleri satın alıcı firmaların adresleri, telefon numaraları ve e-mail adresleri ilgili yerlerde yayınlanmalıdır, -Yerel yönetimler ve merkezi hükümetler toplanan malzemelerin değerlendirilmesi konusunda özendirici ve geliştirici politikalar üretmelidirler, -Daha geniş, kaliteli ve ekonomik geri dönüşüm politikaları ve senaryoları geliştirilmelid... Devamı

Plastik Ambalaj

2006-10-03 11:52:02

Plastik Plastik, ilk olarak 1860 yılında Alexsander PARKES tarafından keşfedildi ve bugün geniş bir alanda kullanılmaktadır. Plastik ürünleri dünyada yõlda 80 milyon ton kullanılmaktadır.  Plastiklerin kaynağı, ham petrol, gaz ve kömürdür. Plastiğin genelde ana kaynağı petrol rafinerisinden arta kalan bakiye maddelerdir. Dünyada üretilen toplam petrolün sadece %4 plastik üretimi için kullanılmaktadır. Plastikler, karbonun hidrojen, oksijen, azot ve diğer organik ve inorganik elementli elementlerle oluşturduğu manomerler diye adlandırılan en küçük ve basit moleküllü gruplardaki çift bağın koparılarak polimerler diye adlandırılan uzun zincirli yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen insan yapımı maddelerdir. Polimerler, belli bir sıcaklık ve basınç altında ve belli katalizörler kullanılarak bir reaktörde monomerleri reaksiyona sokularak elde edilir. Bu işlemler sonucu elde edilen polimerler reçine, granüle ve toz halindedir. Polimerlerin plastik ürünlerine dönüşümü üç kademede gerçekleşir. Bunlar; . Reçine granüller veya tozları yumuşatmak için ısıtılır, . Yumuşatılmış madde belli kalıplara dökülür, . Ürün soğutulur ve şekillenmiş plastik ürün, elde edilir. Plastik ürünlerinin üretildiği birkaç metot var. Bunlar, akıtma ile dökme (kalıba dökme)  ekstrüzyonlu kalıba dökme, üflemeli kalıba dökme, sıkıştırmalı dökme ve vakum termo şekil vermedir. Bugün takriben 40 farklı bir polimer kullanılmaktadır. Her bir polimer farklı kimyasal kompozisyona sahiptir. Plastikler düşük yoğunluklu, kuvvetli, istenen şekilde şekillendirme özelliğine sahip ve düşük maliyetinden dolayı daha fazla alanda kullanılmaya başlanılmıştır. Kullanım kapasitesi sürekli olarak artmaktadır. Plastikleri ayırt etmek için plastik teşhis etme kodu kullanılır. Genelde kullanılan 7 tür plastik teşhis etme kodu var. Bunlar, polietilen tereftalat (PET veya PETE veya PE), yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), polivinil klorür (PVC), düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), polipropilen (PP), polist... Devamı

Cam Ambalajın Geri Dönüşüm Süreci

2006-10-03 11:52:01

Cam Ambalajın Geri Kazanımı 1987 yılında İstanbul’a yerleştirilen 50 kumbara ile başlayan, kumbara ile  geri kazanım projesi bugün başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Antalya, İzmit, Eskişehir ve Konya olmak üzere yurt çapındaki 10 büyük şehir, 10 il, 106 ilçe ve 50 beldeyi kapsayan 176 belediye de 4000 adet kumbara ile geri kazanım faaliyetleri devam etmektedir. Kalitesinde herhangi bir değişiklik olmaksızın %100 geri dönüştürülebilen ve sonsuz defa ikincil hammadde olarak tekrar üretime dahil edilebilen cam ambalaj atıklarının küçük bir bölümü, cadde ve sokaklarda yerleştirilmiş kumbaralar ile kaynağından ve dolumcu tesisleriyle toptancılardan satın alımla toplanır. Kalan büyük bölüm ise, atık depolama alanlarında ambalaj atıklarını ayırma faaliyetlerinde bulunan çöplük işletmecileri ve diğer hurdacı tedarikçilerden temin edilir. Böylece kumbaralar ve toplayıcılar olmak üzere iki ana kanalla geri dönüşüm tesislerine ulaşan cam ambalaj atıkları ikincil hammadde olarak kullanılır.  Cam ambalaj atıkları içindeki diğer yabancı materyallerden belirlenmiş sınır standart spesifikasyonlar içersinde magnetik ayırma, elle ayıklama, kırma, pnömatik ayırma, eleme, ızgaralama, yıkama, otomatik olarak taş seramik, porselen magnetik olmayan metal ayırma işlemleri yoluyla ayrılarak renksiz, bal(kahverengi) ve yeşil renkte üç ayrı gruba dönüştürülür. Daha sonra ikincil hammadde şişe ve kavanoz üretiminde kullanılmak üzere fabrikalara sevk edilir.   Cam geri dönüşüm süreci CAM DEPOLAMA CAM DEPOLAMA KIRICI VE ELEK ELEK ÇIKIŞ NOKTASI AYIKLAMA ve YIKAMA TAMBURU AYIKLAMA BANDI AYIKLAMA YIKANMIŞ CAM DEPOLAMA                                       Camın geri dönüşüm aşamala... Devamı

Cam Ambalaj Geri Dönüşüm Döngüsü

2006-10-03 11:52:00

Cam Ambalaj Geri Kazanım Döngüsü Cam Ambalajları Geri Kazanmanın Avantajları 1970 yılından bu süreç içerisine kadar bir milyon tonun üzerinde cam ambalaj atığı toplanarak -Yenilenemeyen doğal kaynaklardan 1.5 milyon ton hammadde, -30 bin tonun üzerinde fosil yakıt tasarrufu dolayısıyla sera gazı emisyonunda önemli azalma sağlanmıştır. 2003 yılında ülke ekonomisine kazandırılan 120 000 ton ambalaj atığının 80 000 tonu camdır. 2003 yılının sonuna kadar geçen sürede kumbaralar aracılığı ile geri kazanılan cam ambalaj atığı miktarı 65 000 tonun üzerindedir. Ayrıca, belediyeler ile yapılan antlaşmalar çerçevesinde, toplanan cam ambalaj atığı miktarına bağlı olarak hayır ve yardım kurumlarına bu günkü değer miktarıyla 150 000 YTL yi aşan bağış yapılmıştır. Cam ambalajı atığı olarak elde edilen cam kırığı yeni ambalaj üretiminin yanı sıra, cam mozaik ve cam kürecik imalatında girdi olarak kullanılır. Ayrıca çok fazla miktarlarda olmamakla birlikte cam ambalaj atığı uygun şekilde işlenerek sanayi yüzey temizleyicisi, cam kumu, filtre ajanı, cam tozu, katkı ve dolgu malzemesi şeklinde birçok alanda kullanılır. Ambalaj atıkları cam mozaik, bina dış cephelerinde yalıtım, iç mekanlarda ise dekorasyon amaçlı olarak kullanılır. Cam kürecik ise katma değeri yüksek ve oldukça teknolojik bir üründür. Trafik yol işaretleri ile yol çizgi, şerit kaplamalarda kullanılan boya içerisine eklenerek işaretlerin ışığı geri yansıtması ve gece ışıldaması sağlanmış olur . Türkiye’de Cam Ambalaj Geri Kazanımı 1970 lerin başında doğanın korunarak gelişmenin sürdürülmesi yönünde ortaya çıkan çevre hareketinin dünyada ortaya çıkardığı gelişmeler paralelinde Türkiye ve cam sektöründe de bazı önemli değişimler yaşanmıştır. İlk olarak konunun mevzuat boyutunun oluşturulması yönünde 1983 yılında çıkarılan çevre kanununun ardından destekleyici mevzuat kapsamında 1991 yılında “Katı atıklar kontrolü yönetmeliği” uygulamaya geçirilerek katı atık yönetiminin esasları belirlenmişti... Devamı

Cam Ambalaj ve Geri Dönüşümü

2006-10-03 11:21:02

  Cam Cam üretiminde kullanılan hammadde silisli kumdur. Cam silisli kumun çeşitli katkı maddeleriyle birlikte yüksek sıcaklıkta eritilerek şekillendirilmesi sonucu meydana gelen malzemedir. Kronoloji 1970-75 Cam kırığı üniteleri kurarak ilkin Topkapı Fabrikası kuzey bölgelerde, daha sonra da Mersin Fabrikası güney bölgelerde cam ambalaj atığı, CAA (cam ambalaj atığı) toplama işini başlattı.1985 Batı standartlarına uygun olarak tasarlanan ilk cam kırığı tesisi Çayır ova ’da işletmeye alındı. Tesis, aynı zamanda ambalaj atıkları konusunda Türkiye’deki ilk bağımsız geri dönüşüm tesisi olma unvanına da sahip oldu.1987 İlk cam şişe kumbara İstanbul Belediye Sarayı’nın önüne yerleştirildi. 1991 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe konularak, ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda ilk yasal düzenleme başladı. 1995 ‘Yeni Ufuklar Projesi’ kapsamında Şişecam, Cam Ambalaj Geri Dönüşüm Sistemi’ni yeniden yapılandırdı, yeni yatırımlara başlandı.1996 Sözleşmeli Tedarikçilik sistemi oluşturuldu. Şişecam ACS (Anadolu cam sanayii) şemsiyesi altında faaliyet gösteren ilk sözleşmeli tedarikçi işleme tesisi devreye girdi.1998 40.000 ton civarında olan cam geri dönüşüm düzeyi 70.000 tonlara ulaştı.1999 Kumbara sisteminin tanıtımı ve tutundurulması kapsamında 50.000 ilköğretim okulu öğrencisine geri dönüşüm faaliyeti tanıtıldı. 2000 Protokol ile işbirliği yapılan belediye sayısı 176’ya, kumbara sayısı 4.000’e ulaştı. 2003 cam işleme tesislerinin sayısı İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana ve Konya merkezli olmak üzere beşe ve yıllık cam geri dönüşümü 80.000 ton düzeyine ulaştı. CAMSİAD kuruldu. 2004 cam işleme tesisleri toplama ve işleme izinleri ile ilgili bakanlık lisanslarını aldılar. Yeni yönetmelik yayımlandı.2005 Dernek tüzel kişiliğine bağlı CAMSİAD İktisadi İşletmesi 12 Ocak 2005 tarihinde kuruldu.Kyn.kimyaevi.org... Devamı

Kağıt Ambalajın Dönüşümünün Önemi

2006-10-03 11:21:01

Kağıt Ambalajları Geri Kazanmanın Avantajları Kağıt üretimi esnasında önemli miktarda enerji tüketilmektedir. Kağıt ve sadece kağıt hamuru üretimi esnasında tüketilen enerji miktarı Tablo 3 de verilmiştir. Kağıt üretimi için gerekli enerji Hamur Türü Kağıt Üretimi (GJ/t) Sadece Hamur Üretimi (GJ/t) Odun Hamuru 30-37 15-25 Kraft Hamuru 35-54 26-45 Atık Kağıt Hamuru 13-17 5 Odun hamurundan bir ton kağıt üretmek için 1.02-1.12 ton odun gerekirken kraft hamurundan kağıt üretmek için 1.65-2.25 ton kraft hamuru gereklidir Eski teknolojilerde bir ton kağıt üretmek için 400 m3 su tüketmek gerekirken modern tesislerde 20-50 ton su kullanmak yeterli olmaktadır. Kullanılmış kağıttan kağıt üretim tesislerinde bir ton kağıt üretimi için sadece 5 ton su kullanmak yeterli olmaktadır. Kullanılmış kağıtların geri kazanılması ormanların korunmasına katkıda bulunur. Bir ton kağıt üretimi esnasında; 2.4 ton odun,  440 ton su, 7600 kWh elektrik enerjisi, gerekir. Eğer kağıttan bir ton kağıt üretilirse, bu takdirde; 1.2 ton kullanılmış kağıt, 1.2 ton su, 2800 kWh elektrik enerjisi, gerekir. Kullanılmış kağıtlar çöpe atıldığı zaman 3 ay ila 5 yıl içinde bozunur. 1 ton kullanılmış kağıt çöpe atılmayıp geri kazanıldığı ve kağıt üretiminde tekrar kullanıldığı zaman; 17 adet yetişmiş çam ağacının kesilmesi, 36 ton sera gazı CO2 atmosfere atılması,   4100 kWh elektrik enerjisinin israf edilmesi,   267 kg kirletici gazın atmosfere atılması,  1750 litre fuel-oilin israf edilmesi, 3-4 m3 depolama alanı tasarruf edilmesi, 85 m2 ormanlık alanın tahrip edilmesi, 38,8 ton suyun israf edilmesi,önlenir. Kullanılmış kağıtların %15-20 lik kısmını pratik olarak kağıt üretiminde geri kazanarak kullanmak mümkün değildir. Çünkü kullanılmış kağıtların lifleri her seferinde ortalama  %15-20 oranında zayıflar Türkiye’de günde üretilen katı atık miktarı 65.000 ton’dur. İstanbulR... Devamı

Kullanılmış Kağıdın Yeniden Kağıda Dönüşümü

2006-10-03 11:21:00

Kullanılmış Kağıttan Kağıt Üretimi Kağıt sanayisinde kullanılmış kağıt kullanımı hızlı şekilde artmaktadır. 1985 yılında kağıt sanayisinde %31.6 kullanılmış kağıt kullanılırken bu oran 1995 yılında  %41.9’a çıkmıştır. Dolayısıyla kullanılmış kağıtların nasıl toplanacağı yanında kirletilmeden toplanması da oldukça önemlidir. Kullanılmış kağıtların kağıt üretiminde kullanılması ile depolama tesisinde atık kağıttan metan veya sera gazı oluşumu da minimize edilmiş olur. Selüloz fiberler fiber bağı oluşturmada özel özelliğe sahiptir. Kağıda su ilave edildiği zaman fiber bağları zayıflar. Kağıt üretim tesislerinde kullanılmış kağıt önce küçük parçalara ayrılır. Kağıt yapımında kullanılacak madde ıslatılır. Pres ile bastırılıp düzeltilir ve kurutulur. Birinci kademede kullanılmış kağıdın su içerisinde liflerinin ayrışması sağlanır. Bu işlem belli bir sıcaklıkta yapılır. Ortamdaki baskı boyaları, yapışkan ve yabancı maddeler temizlenir. Fiberlerin tekrar işlenmesinden dolayı belli miktar fiber kaybı olur. Atık kağıdın işlenmesine bağlı olarak bu kayıp %10-25 arasında değişir . Hamur haline getirilen kullanılmış kağıt içindeki 5 mm den büyük çaplı katı maddeler sarsan elekte tutulur. Taş, çakıl, kum, cam, metal gibi yoğunluğu elyaftan büyük olan maddeler kum tutucuda tutulurlar. Hamur daha sonra sık aralıklı elek arasından geçirilerek tutkal, çakıl gibi maddelerden arındırılır. Beyaz kağıt üretiliyorsa; hamur elyafında bulunan mürekkebi gidermek gerekir. Mürekkebi giderilmemiş kağıt hamuru esmer veya gri renktedir. Modern tesislerde kağıtta bulunan mürekkebin %75 ‘i giderilmektedir. Modern tesislerde iki süreç var. Bunlar: 1. yıkama işlemi, 2. yüzdürme işlemidir. Avrupa Ülkelerinde genel olarak ikincisi kullanılmaktadır. Kimyasal maddelerle serbest hale gelen mürekkep parçacıkları temiz su ile yıkama ve yüzdürme işlemi ile giderilir. Yıkama veya yüzdürme işlemi esnasında önemli miktarda dolgu maddesi kaybolmaktadır. Balmumu, bitüm ve yapış... Devamı

Kağıt Karton Ambalaj Malzemeleri

2006-10-03 10:51:01

Kağıt-Karton Ambalaj Malzemeleri   Hammaddeden kağıt üretimi birkaç kademede gerçekleşir. İşlem ağaç kesme ile başlar. Ağaçlar kesildikten sonra uygun noktaya nakledilir. Kesilen odunun %20-25 oranında serbest su içermesi için 10-15 gün sulu ortamda bekletilir. Dolayısıyla kağıt fabrikaları suyu bol olan yerlerde kurulmaktadır. Su ortamından alınan odunlar işletmeye verilir. Kabuk soyma makinesi ile odunların kabukları soyulur. Kağıt üretiminde ilk kademe kağıt hamuru elde etmektir. Selüloz fiberler bağlı malzemeden, ligninden ayrılır. Ham fiberi hamura dönüştürmek için iki metot vardır. Bunlar mekanik ve kimyasal metotlardır. Mekanik kağıt hamuru üretim işleminde disk aşınma ve kütükleme gibi metotlarla odun fiberlere ayrıştırılır. Mekanik işlemler genellikle kozalaklı bitkilere uygulanır. Bu metotta amaç saf hamurdan ziyade daha fazla ürün elde etmektir. Ürüne odun hamuru denir ve daha düşük kalitededir. Kimyasal mekanik işlemler, mekanik aşınma ve kimyasal maddeler gerçekleştirilir. Kimyasal mekanik metotla kağıt hamuru üretimi ile kimyasal termal metotla kağıt hamuru üretimi birbirine benzer. Fakat daha az mekanik enerji, sodyum sülfit, karbonat ve hidroksil kağıt hamurunun yumuşatılması için kullanılır .   Kağıt Ambalajın Kazanılması :   Kullanılmış kağıtların geri dönüşüm işlemi için düzgün bir program yapılmalıdır. Çünkü kullanılmış kağıtları toplama ve taşıma en büyük maliyeti oluşturur. Program doğru ve sağlıklı yapılmazsa geri dönüşüm maliyeti çok yüksek olur. Şehrin belirli yerlerinde oluşturulacak merkezlerde kağıtlar kaynaktan mümkünse motorsuz araçlarla toplanmalıdır. Kağıtları geri kazanma oranları aşağıdaki şekilde verilmiştir. Geri kazanma oranının en yüksek olduğu ülkeler Almanya, Avusturya, Norveç, Finlandiya ve İsveç’tir. Kağıt toplama ve tekrar kullanma oranının Avrupa Ülkelerinde değişimi Şekilde verilmiştir .             &n... Devamı