Mevzuata İlişkin Püf Noktalar

2006-09-29 12:17:01

   Mevzuata ilişkin işinize yarayacak bazı Püf Noktalar ..!

* İşsizlik sigortası yabancı uyruklu işçilerden kesilmez. Ancak ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkelerin işçilerinden kesilir. (ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İsviçre, İngiltere, İsveç, Libya, Hollanda, Norveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya)

* İşyerinizde ilk defa sigortalı işçi çalıştırmaya başlıyorsanız SSK işyeri sicil numarası aldıktan sonra 30 gün içinde işçi girişlerinizi SSK ya veriniz.

* İlk defa işyeri bildirgesi verdiğinizde; bildirgede işe girişini yazdığınız  işçi sayısı kadar işçi girişi yapınız. Fazla işçiler için  SSK idari para cezası kesmektedir. Dikkat ediniz.  

* Ticari defterlerlerinizi işe başlama tarihinden önce tastik ettiriniz.

* Gecikme cezalarında hesap yapılırken ay değil 30 gün dikkate alınır.

* Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranların üstünde özürlü ve eski hükümlü ve terör mağduru çalıştıran işverenlerin kontenjan fazlası işçiler için özürlü ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran veya çalışma gücünü yüzde seksenden fazla kaybetmiş özürlüyü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin yüzde ellisini kendisi, yüzde ellisini Hazine öder. (4857 Sayılı Yeni İş Kanunu md.30)

* Fazla Çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. 4857/41

31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/6666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin 2202/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin eki I sayılı listenin sonunda yer alan ve katma değer vergisi uygulamasında öteden beri geçerli bulunan perakende teslimin tanımı 1.1.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “...teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

0
0
0
Yorum Yaz