Cam Ambalaj ve Geri Dönüşümü

2006-10-03 11:21:02

 

Cam

Cam üretiminde kullanılan hammadde silisli kumdur. Cam silisli kumun çeşitli katkı maddeleriyle birlikte yüksek sıcaklıkta eritilerek şekillendirilmesi sonucu meydana gelen malzemedir.

Kronoloji

1970-75 Cam kırığı üniteleri kurarak ilkin Topkapı Fabrikası kuzey bölgelerde, daha sonra da Mersin Fabrikası güney bölgelerde cam ambalaj atığı, CAA (cam ambalaj atığı) toplama işini başlattı.1985 Batı standartlarına uygun olarak tasarlanan ilk cam kırığı tesisi Çayır ova ’da işletmeye alındı. Tesis, aynı zamanda ambalaj atıkları konusunda Türkiye’deki ilk bağımsız geri dönüşüm tesisi olma unvanına da sahip oldu.1987 İlk cam şişe kumbara İstanbul Belediye Sarayı’nın önüne yerleştirildi.

1991 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe konularak, ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda ilk yasal düzenleme başladı.

1995 ‘Yeni Ufuklar Projesi’ kapsamında Şişecam, Cam Ambalaj Geri Dönüşüm Sistemi’ni yeniden yapılandırdı, yeni yatırımlara başlandı.1996 Sözleşmeli Tedarikçilik sistemi oluşturuldu. Şişecam ACS (Anadolu cam sanayii) şemsiyesi altında faaliyet gösteren ilk sözleşmeli tedarikçi işleme tesisi devreye girdi.1998 40.000 ton civarında olan cam geri dönüşüm düzeyi 70.000 tonlara ulaştı.1999 Kumbara sisteminin tanıtımı ve tutundurulması kapsamında 50.000 ilköğretim okulu öğrencisine geri dönüşüm faaliyeti tanıtıldı.

2000 Protokol ile işbirliği yapılan belediye sayısı 176ya, kumbara sayısı 4.000’e ulaştı.

2003 cam işleme tesislerinin sayısı İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana ve Konya merkezli olmak üzere beşe ve yıllık cam geri dönüşümü 80.000 ton düzeyine ulaştı. CAMSİAD kuruldu.

2004 cam işleme tesisleri toplama ve işleme izinleri ile ilgili bakanlık lisanslarını aldılar. Yeni yönetmelik yayımlandı.2005 Dernek tüzel kişiliğine bağlı CAMSİAD İktisadi İşletmesi 12 Ocak 2005 tarihinde kuruldu.Kyn.kimyaevi.org

0
0
0
Yorum Yaz