Ambalaj İle İlgili Yönetmelikler

2006-09-29 13:52:00

 

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, kullanılan malzemeye (plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit ve benzeri) ve kaynağına (evsel, endüstriyel, ticari, işyeri) bakılmaksızın ülke içinde piyasaya sürülen bütün ambalajları ve ambalaj atıklarını kapsar.

Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme  Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, beşeri tıbbi ürünlerin ambalajlarında ve prospektüslerinde /hasta bilgilendirme broşürlerinde bulunması zorunlu asgari bilgiler ve şartlar ile bu ürünler için ruhsat başvurusunda bulunan ve/veya ruhsat verilmiş olan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Yetkilendirme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Gıda Ambalajı üretimi yapan işyerlerinde görev alacak, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallarına uygun olarak çalışacak ODA üyesi makina ve endüstri mühendislerine TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından Gıda Ambalajı Sorumlu Müdür belgesi verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenler.

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin her aşamasından atıkların nihai bertarafına kadar çevrenin korunması için çevre denetiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

0
0
0
Yorum Yaz